Rovte

Kandidati Logatec lokalne volitve 2018

  Seznam kandidatov za župana
št. Ime in priimek datum roj. naslov
1 Janez Istenič 8. 12. 1980 Logatec Nazorjeva ulica 3
2 Zoran Mojškerc 31. 1. 1978 Logatec Šolska pot 6
3 Berto Menard 5. 6. 1954 Logatec Tržaška cesta 14A
         
  Seznam kandidatov za člane občinski svet – VOLILNA ENOTA 1
št. Ime in priimek datum roj. naslov
1 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1 Janez Ovsec 18. 6. 1958 Logatec Partizanska ulica 4
2 Anamarija Stibilj Šajn 5. 6. 1965 Logatec Cesta 5. maja 3G
3 Matej Skvarča 20. 7. 1970 Logatec Poljska pot 2
4 Marija Žagar 9. 12. 1963 Logatec Mali most 10
5 dr. Anton Gosar 17. 1. 1945 Logatec Vrtnarska pot 13
6 Marjeta Ovsec 25. 7. 1985 Logatec Partizanska ulica 6
7 Andrej Fečur 23. 7. 1967 Logatec Notranjska cesta 42
8 Marija Modrijan 11. 8. 1947 Logatec Rovtarska cesta 35
9 Jožef Matjašec 23. 11. 1955 Logatec Gozdna pot 20C
10 Marija Petkovšek 5. 9. 1945 Logatec Rovtarska cesta 29
2 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
1 Aljoša Peček 14. 2. 1980 Logatec Cesta 5. maja 18
2 Nada Cindrić 12. 9. 1964 Logatec Pavšičeva ulica 30
3 Janez Istenič 8. 12. 1980 Logatec Nazorjeva ulica 3
4 Katarina Turk 28. 7. 1960 Logatec Prešernova ulica 13A
5 Simon Urbas 8. 11. 1988 Logatec Stranska pot 10
6 Teja Žibert 2. 4. 1989 Logatec Pavšičeva ulica 20
7 Viktor Šen 23. 9. 1936 Logatec Krpanova ulica 1
8 Breda Mihelčič 16. 9. 1982 Logatec Pavšičeva ulica 16
9 Đorđe Žunić 18. 1. 1979 Logatec Stranska pot 21
10 Maja Vochl Černe 26. 11. 1980 Logatec Notranjska cesta 47
11 mag. Samo Hrvatin 17. 9. 1974 Logatec Pavšičeva ulica 42B
3 NANO – NAŠA NOTRANJSKA
1 Ožbej Istenič 4. 8. 1989 Logatec Šolska pot 2
2 Martina Puntar 28. 1. 1968 Logatec Tovarniška cesta 26
3 Anže Zorman 27. 12. 1986 Logatec Zelenica 20
4 Vesna Istenič 30. 3. 1985 Logatec Pavšičeva ulica 32
5 Igor Džaić 30. 8. 1987 Logatec Stara cesta 6
6 Irena Vidic 9. 7. 1990 Logatec Poštni vrt 6
7 Klemen Stoševski 11. 8. 1994 Logatec Notranjska cesta 35
8 Alenka Veber 22. 10. 1964 Logatec Jačka 24
9 Christian Jereb 9. 8. 1996 Logatec Potoška cesta 5
10 Anja Puc 25. 4. 1996 Logatec Loka 14
11 Branko Mrak 11. 4. 1986 Logatec Ulica Dolomitskega odreda 5
5 GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
1 Peter Zidar 4. 7. 1951 Logatec Klanec 9B
2 Darija Turk 19. 6. 1977 Logatec Stara cesta 80
6 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1 Zoran Mojškerc 31. 1. 1978 Logatec Šolska pot 6
2 Ladislava Furlan 27. 1. 1949 Logatec Šolska pot 6
3 dr. Samo Venko 20. 7. 1980 Logatec Pavšičeva ulica 42A
4 Branka Musec 15. 1. 1957 Logatec Klanec 10
5 Andrej Grom 20. 8. 1966 Logatec Nova vas 6A
6 Jernejka Pogorelc 19. 9. 1957 Logatec Tovarniška cesta 12H
7 Stanislav Kokalj 7. 11. 1945 Logatec Vilharjeva ulica 5
8 Matjaž Kete 23. 12. 1949 Logatec Tržaška cesta 26
9 Andreja Marinčič 26. 10. 1949 Logatec Pavšičeva ulica 40B
10 Vesna Levačič Zidar 2. 5. 1962 Logatec Klanec 9B
11 Marjan Sedej 29. 6. 1960 Logatec Loka 19
7 DD – DOBRA DRŽAVA
1 Boris Čičmirko 4. 10. 1960 Logatec Rožna ulica 6
2 Petra Zupančič 8. 10. 1976 Logatec Notranjska cesta 26A
3 Tadej Tekavčič 24. 2. 1978 Logatec Martinj hrib 4
4 Martina Kristančič – Pogorelc 10. 11. 1975 Logatec Jačka 20
5 Natalija Jesenovec 20. 11. 1970 Logatec Ograje 45
8 NEODVISNA LISTA BERTO MENARD
1 Boris Hodnik 23. 12. 1955 Logatec Ulica OF 4
2 Jasna Vodnik Uršič 24. 3. 1965 Logatec Pavšičeva ulica 36
3 Tomaž Šen 25. 7. 1972 Logatec Martinj hrib 15
4 Jana Štirn 13. 8. 1979 Logatec Brod 3C
5 mag. Tomaž Lukančič 9. 3. 1965 Logatec Rovtarska cesta 15
6 Milana Strle 28. 11. 1961 Logatec Mali most 19
7 Dušan Jerina 25. 3. 1966 Logatec Vodovodna cesta 9
8 Urška Menard 13. 7. 1980 Logatec Tržaška cesta 14A
9 Gvido Seljak 10. 1. 1956 Logatec Gozdna pot 18B
10 Sabina Kurent 3. 5. 1975 Logatec Cesta 5. maja 3A
11 Domen Menard 29. 7. 1984 Logatec Brod 3F
         
Seznam kandidatov za člane občinski svet – VOLILNA ENOTA 2
št. Ime in priimek datum roj. naslov
1 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1 mag. Jerneja Rupnik 13. 6. 1969 Logatec Pod Grintovcem 4B
2 Blaž Kranjc 20. 7. 1987 Kalce Kalce 7
3 dr. Mateja Jemec Tomazin 13. 1. 1978 Logatec Pokopališka pot 2
4 Stanko Kraševec 26. 10. 1951 Grčarevec Grčarevec 11C
2 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
1 Vasja Rupnik 6. 6. 1977 Kalce Kalce 25G
2 Sandra Žibert 19. 5. 1977 Grčarevec Grčarevec 7
3 Janez Šabec 9. 12. 1958 Laze Laze 78A
4 Ana Snežka Vujasin 7. 9. 1980 Logatec Zelena pot 6
3 NANO – NAŠA NOTRANJSKA
1 Anton Marn 1. 6. 1970 Kalce Kalce 16
2 Nina Hrvatič 28. 11. 1997 Kalce Kalce 5I
3 Luka Kogovšek 16. 3. 1995 Kalce Kalce 20G
4 Tadeja Nagode 31. 7. 1988 Jakovica Jakovica 4A
4 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1 Danijel Radmanović 4. 2. 1990 Kalce Kalce 32
2 Renata Čuk Antičevič 30. 7. 1962 Logatec Hrib 5
3 Janez Petek 24. 8. 1945 Logatec Tabor 16
4 Petra Rebernik Nemgar 16. 10. 1973 Laze Laze 8
5 Jana Petkovšek 23. 5. 1942 Logatec Grajska pot 11
6 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1 Nevenka Kerezović 22. 1. 1969 Logatec Tržaška cesta 87
2 Stanislav Demšar 5. 4. 1958 Žibrše Žibrše 2
3 Irena Osterman 27. 4. 1960 Grčarevec Grčarevec 3
4 Veronika Demšar 20. 1. 1965 Žibrše Žibrše 2
5 Robert Bečaj 26. 4. 1959 Logatec Blekova vas 20
7 DD – DOBRA DRŽAVA
1 Danilo Tkalec 6. 2. 1963 Kalce Kalce 20E
2 Branka Vujanović 15. 5. 1989 Logatec Tržaška cesta 65
3 Toni Voljč 30. 12. 1977 Žibrše Žibrše 15A
8 NEODVISNA LISTA BERTO MENARD
1 Peter Antičevič 25. 9. 1956 Logatec Režiška cesta 1
2 Janja Kermavner 23. 8. 1968 Laze Laze 83
3 Jure Šebenik 19. 8. 1989 Grčarevec Grčarevec 39
4 Marija Petkovšek 26. 11. 1966 Kalce Kalce 14
5 Andrej Rupnik 11. 7. 1960 Logatec Zelena pot 8
         
Seznam kandidatov za člane občinski svet – VOLILNA ENOTA 3
št. Ime in priimek datum roj. naslov
1 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1 Rafael Cepič 5. 10. 1941 Rovte Rovte 82J
2 Vera Brus 9. 5. 1964 Novi svet Novi svet 27
3 Marko Rupnik 5. 8. 1961 Hotedršica Hotedršica 116A
2 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
1 Metka Rupnik 9. 3. 1954 Hotedršica Hotedršica 34A
2 Marko Kavčič 24. 2. 1978 Rovte Rovte 27A
3 Darja Musić 1. 5. 1963 Rovte Rovte 38
4 Jože Boben 25. 4. 1950 Rovte Rovte 44D
5 Jožica Nagode 10. 3. 1952 Hotedršica Hotedršica 82A
3 NANO – NAŠA NOTRANJSKA
1 Klemen Trpin 19. 3. 1988 Hotedršica Hotedršica 100A
2 mag. Klavdija Nagode Celarc 12. 9. 1978 Hotedršica Hotedršica 30
3 Blaž Žakelj 9. 3. 1990 Praprotno Brdo Praprotno Brdo 3
4 Elizabeta Čuk 2. 7. 1997 Petkovec Petkovec 10
5 Kristian Peklaj 24. 3. 1990 Hotedršica Hotedršica 31A
4 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1 Roman Pivk 9. 4. 1956 Hotedršica Hotedršica 57
2 Tatjana Kump 30. 5. 1960 Rovte Rovte 120B
3 Ivan Leskovec 11. 11. 1955 Hotedršica Hotedršica 47
4 Jana (Valburga) Nagode 8. 4. 1956 Hotedršica Hotedršica 152
5 GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
1 Anton Gantar 21. 10. 1962 Zaplana – del Zaplana – del 56
6 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1 Bogomir Jurca 5. 7. 1954 Rovte Rovte 128
2 Mira Jurca 23. 10. 1968 Petkovec Petkovec 19
3 Janez Podobnik 23. 6. 1945 Rovtarske Žibrše Rovtarske Žibrše 31
4 Mateja Moljk 15. 8. 1971 Rovtarske Žibrše Rovtarske Žibrše 4
5 Jože Trček 4. 7. 1955 Rovte Rovte 42C
8 NEODVISNA LISTA BERTO MENARD
1 Boštjan Mivšek 19. 12. 1977 Hleviše Hleviše 4
2 Barbara Pellis 1. 5. 1974 Rovtarske Žibrše Rovtarske Žibrše 3A
3 dr. Jože Hladnik 6. 3. 1981 Petkovec Petkovec 44
4 Zvonka Božič 27. 3. 1959 Hotedršica Hotedršica 7A
5 Simon Žerjal 22. 1. 1980 Medvedje Brdo Medvedje Brdo 6A