Rovte

Krajevna skupnost Rovte

Svet krajevne skupnosti sestavlja 7 izvoljenih predstavnikov.

V  mandatu 2018-2022 so:

  • Viktor Trček – predsednik
  • Veronika Logar – tajnik
  • Jože Leskovec
  • Helena Rupnik
  • Niko Skvarča
  • Jože Hladnik
  • Blaž Žakelj

Za informacije in podajanje pobud pišite na ksrovte(na)obcina-logatec.si ali pocukajte katerega od predstavnikov za rokav.

KS je le en del občinske ureditve:

Zapisi o Rovtah:

Wiki, Kamra,